LAPC-1

update: december 2015

Addition of stereotactic radiotherapy to the standard FOLFIRINOX treatment in locally advanced pancreatic cancer patients to determine efficacy and feasability (LAPC-1)

Van de patiënten met pancreascarcinoom is ongeveer 20% resectabel. De overige 80% komt niet in aanmerking voor een resectie, danwel door gemetastaseerde ziekte, danwel door lokaal irresectable ziekte. Deze patiënten worden standaard behandeld met palliatieve chemotherapie (op basis van 5-FU of gemcitabine), en bij goede respons eventueel gevolgd door een tweede chemotherapie of stereotactische radiatie therapie, met als doel de lokale controle van de ziekte te vergroten en de overleving te verbeteren.

Voor patiënten met gemetastaseerde ziekte is systemische therapie de behandeling van eerste keus. Voor langer dan een decenium wordt gebruik gemaakt van gemcitabine, maar de response rate en het overlevingsvoordeel hiervan zijn teleurstellend. 

Echter, door de ontwikkeling van FOLFIRINOX is de interesse voor systemische chemotherapie weer opgelaaid. In verschillende studies, waarbij FOLFIRINOX gebruikt werd bij patiënten met gemetastaseerd of lokaal irresectabel pancreascarcinoom, werd een overlevingswinst gezien van 5 maanden en een response rate van 50%, en zelfs conversie van irresectabele ziekte naar resectabele ziekte werd gezien. 

Hoewel het pancreas geen grote klinische bijwerkingen laat zien van radiatie therapie, is het probleem met bestraling van dit orgaan dat het gelokaliseerd ligt tussen kritieke organen die sterk radiosensitief zijn, zoals duodenum, lever en maag. Wanneer slechts een middelmatige dosis straling deze organen bereikt kan dit tot ernstige complicaties leiden. Echter, door stereotactische radiotherapie kan de dosis op deze zogenaamde risico organen verkleind worden. Verschillende studies hebben laten zien dat deze manier van bestralen voor patiënten goed te tolereren is, en zorgt voor een goede lokale controle van de ziekte. Helaas wordt de ontwikkeling van metastasen door deze therapie niet voorkomen. Ook wanneer de therapie gebruikt werd in combinatie met de klassieke gemcitabine chemotherapie, ontwikkelden patiënten afstandsmetastasen en werd er geen winst in overleving aangetoond. 

De combinatie van FOLFIRINOX met stereotactische radiatie therapie is mogelijk een aantrekkelijke optie, omdat het een combinatie biedt van de optimale systemische behandeling met lokale controle. Om de haalbaarheid en effectiviteit van deze combinatie behandeling te onderzoeken is deze prospectieve, multi-center fase II studie opgezet. 

Studie opzet

Doelgroep: Patiënten met lokaal irresectabel pancreascarcinoom tussen de 18 en 75 jaar

Interventie: tot 8 kuren FOLFIRINOX, gevolgd door stereotactische radiatie therapie (totale dosis 40 Gy in 5 fracties). Na 4 en na 8 kuren chemotherapie zal een CT-scan worden gemaakt om de ontwikkeling van metastasen uit te sluiten. Wanneer geen de ziekte niet progressief is tijdens de behandeling, wordt de patiënt behandeld met SBRT. Zes weken na de bestraling zal opnieuw een CT-scan gemaakt worden om resectabiliteit van de tumor te beoordelen. Tevens wordt bij elke visite bloed afgenomen om de aanwezigheid van tumor markers te bepalen.

Primaire studie eindpunt: overall survival

Sample size: 51

Lees hier het protocol

 

Voortgang: 

Huidige inclusie: 20/51 (39%)

Deelnemende Centra:

Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam
Leids Universiteir Medisch Centrum, Leiden
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Contact

Mustafa Suker, m.suker@erasmusmc.nl 

Casper van Eijck, c.vaneijck@erasmusmc.nl