PREOPANC

Update: Januari 2018

Wel of geen preoperatieve radiochemotherapie voor resectabele en borderline resectabele pancreascarcinomen: de DPCG PREOPANC studie 

Patiënten met een resectabel of borderline resectabel pancreascarcinoom krijgen een exploratieve laparotomie. Bij slechts een deel van hen kan de tumor daadwerkelijk verwijderd worden middels een pancreaticoduodenectomie en slechts een deel daarvan is microscopisch radicaal (R0). Een aantal studies suggereren dat bij een resectabel of borderline resectabel pancreascarcinoom preoperatieve radiochemotherapie het resectiepercentage en het R0 resectiepercentage kan vergroten en daarmee de overleving verbeteren [Stessin 2008, Gillen 2010, van Tienhoven 2011]. De evaluatie van studies wordt bemoeilijkt door patiëntenselectie en het ontbreken van studies die naar behandelintentie rapporteren. De beste manier om de rol van preoperatieve radiochemotherapie aan te tonen of te ontkrachten, is een gerandomiseerde studie met een analyse naar behandelintentie.

Om te onderzoeken of preoperatieve radiochemotherapie de overleving van resectabele en borderline resectabele pancreascarcinomen kan verbeteren, voert de Dutch Pancreatic Cancer Group een prospectieve multicenter gerandomiseerde fase 3 studie uit: PREOPANC. In deze studie zullen patiënten worden gerandomiseerd tussen exploratieve laparotomie met adjuvante chemotherapie of preoperatiev radiochemotherapie, gevolgd door exploratieve laparotomie met adjuvante chemotherapie.

De pathologie van de tumor (cytologie/ histologie) moet bekend zijn voor inclusie in de studie en zowel kop-, corpus- als staarttumoren van de pancreas kunnen geincludeerd worden.

Deelnemende centra:

AMC

Erasmus MC

OLVG

st. Antonius ziekenhuis

UMCG

MUMC

Radboud UMC

Isala klinieken

Catharina ziekenhuis

Maasstad ziekenhuis

LUMC

UMCU

MST Enschede

Amphia ziekenhuis

Voortgang:

Inclusie: 248/244 (102%), sinds juli 2017 zijn de inclusies voor PREOPANC behaald en is de studie gesloten.

PREOPANC inclusie

 

Hoofdonderzoekers:

Dr. Geertjan van Tienhoven, radiotherapeut oncoloog AMC

Prof. dr. Kees Punt, medisch oncoloog AMC

Prof. dr. Casper van Eijck, chirurg ErasmusMC

 

Studiecoördinator

Drs. Eva Versteijne, radiotherapeut in opleiding, arts onderzoeker AMC, e.versteijne@amc.nl

Nieuws

Nieuws over studie zal op de website worden geplaatst. Zie hiervoor ook de meest recente nieuwsbrief

Meer informatie is te vinden in de volgende documenten:

.