PACYFIC

PAncreatic CYst Follow-up, an International Collaboration

 Update: februari 2016

Logo PACYFIC

Achtergrond

Asymptomatische pancreascysten worden steeds vaker ontdekt in de huidige tijd van frequente beeldvorming. Hoewel de maligne potentie van deze cystes waarschijnlijk klein is, adviseren de huidige richtlijnen levenslange surveillance. Het nut hiervan is echter nooit bewezen.

Studie opzet

Doel: Het bepalen van de opbrengst van de huidige pancreascyste surveillance.

Opzet: Multicenter online cohort studie.

Populatie: Alle patiënten die cyste surveillance ondergaan; zowel nieuwe als eerder gediagnostiseerde cysten, als ook geopereerde patiënten (na resectie van een IPMN)

Methode: Cyste surveillance blijft in handen van de behandelend arts. De follow-up bestaat uit (half)jaarlijks beeldvormend onderzoek (MRI of EUS) en bepaling van het serum CA19.9, volgens de huidige consensus richtlijn. Artsen kunnen via de studiewebsite het PACYFIC expert panel benaderen voor advies over cyste management. Patiënten zullen gedurende 10 jaar worden gevolgd. Na ieder controle bezoek zal de behandelend arts de uitkomst vastleggen in het eCRF.

Primair eindpunt: het aantal patiënten dat een indicatie voor resectie of een maligne cyste ontwikkelt.

Secundaire eindpunten:

1.       De uitkomst van patiënten met een indicatie voor resectie
2.       Cyste evolutie
3.       De subjectieve belasting voor patiënten
4.       Risico factoren voor maligne ontaarding
5.       Voorspellende bio-markers voor maligne ontaarding
6.       De meest (kosten)-effectieve surveillance strategie

Voordelen van deelname aan de PACYFIC studie

1.       Wordt geïnformeerd over de laatste behandelingsrichtlijnen.
2.       Houdt volledige vrijheid wat betreft cyste follow-up.
3.       Consulteer ons expert panel bij twijfel over uw beleid: www.pacyfic.net/expert
4.       Wordt herinnerd aan FU afspraken per email.
5.       Wordt erkend als (co)auteur van toekomstige publicaties, afhankelijk van uw mate van betrokkenheid.
6.       Eenvoudige data verzameling per eCRF.

Voor meer informatie en aanmelding: www.pacyfic.net

 

 

Voortgang

Inclusies 498 / 5000 (10%)

 

Momeneel 38 centra

Contact

Studiecoördinator:

Drs. Kasper Overbeek     

Hoofdonderzoekers

Dr. Djuna L. Cahen

Prof. Dr. M.J. Bruno

Telefoon: +31-638382272

E-mail: pacyfic@erasmusmc.nl

Websitewww.pacyfic.net