LEOPARD 2

Update: Maart 2017

Laparoscopische versus open pancreatoduodenectomie

LEOPARD 2 LOGO v1 met oog FINAL klein

Samenvatting

Doel: Onderzoeken van de potentiele voordelen van laparoscopische versus open pancreatoduodenectomie

Ontwerp: Gerandomiseerd gecontroleerde multicenter klinische studie

Populatie: Patiënten met een indicatie voor een electieve pancreatoduodenectomie, die zowel laparoscopisch als open geopereerd kunnen worden

Inclusiecriteria: 

  1. Leeftijd > 18
  2. Indicatie voor een electieve pancreatoduodenectomie
  3. De procedure kan laparoscopisch en open uitgevoerd worden volgens de chirurg
  4. Patient fit genoeg voor chirurgie

Exclusiecriteria: 

  1. Een tweede maligniteit waarvoor ook een resectie moet plaatsvinden tijdens dezelfde procedure
  2. Neo-adjuvante radiotherapie
  3. Vasculaire betrokkenheid
  4. Zwangerschap
  5. BMI > 35/kg m2
  6. Participatie in een andere studie die interfereert met de studie uitkomsten van de LEOPARD-2

Interventie: Laparoscopische pancreatoduodenectomie

Vergelijking: Open pancreatoduodenectomie

Voortgang

 Huidige inclusie: 57/136

Inclusieleo 2

Studiedocumenten

- Vragenlijst EQ5D

- Vragenlijst QLQ-C30

- Patientinformatie AMC

- Patientinformatie OLVG

- Patientinformatie JBZ

- Patientinformatie Catharina

- CRF

 

Contact

Hoofdonderzoeker
Dr. M.G.H. Besselink, chirurg AMC
m.g.besselink@amc.nl

Dr. S. Festen, chirurg OLVG
s.festen@olvg.nl

Studiecoördinatoren:

Drs. J. van Hilst, arts-onderzoeker heelkunde AMC

+31205661388
j.vanhilst@amc.nl