DIPLOMA

 Update: maart 2020

 

 

DIPLOMA: Distale pancreatectomie, minimaal invasief of open, voor maligniteit: een Pan-Europese, gerandomiseerde, multicenter, studie

 

 

 

 

Samenvatting

Doel: Onderzoeken of minimaal invasieve (laparoscopisch of robot-geassisteerde) distale pancreatectomie vergelijkbaar is met de standaard, open distale pancreatectomie voor oncologische uitkomsten.

Ontwerp: Gerandomiseerd gecontroleerde internationale multicenter patiënt-geblindeerde klinische studie.

Populatie: Patiënten met een primair respectabele PDAC, of verdacht voor PDAC, in het pancreascorpus of –staart.

 

Inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder

 • Tumor in het pancreascorpus of –staart

 • Electieve distale pancreatectomy voor veronderstelde PDAC (PA niet noodzakelijk)

 • Zowel minimaal invasief als open procedure mogelijk

 • Patiënt fit voor chirurgie

 

Exclusiecriteria:

 • ASA score > 3

 • Chronische pancreatitis in de voorgeschiedenis

 • Tweede neoplasie waarvoor resectie in dezelfde procedure

 • Betrokkenheid van grote bloedvaten (truncus coeliacus, AMC, VMS)

 • Afstandmetastasen (incl. lymfeklieren)

 • Zwangerschap

 • Deelname andere studie met invloed op uitkomst

 

 

Sample size: 258

 

Voortgang:

 

Huidige inclusie: 146/258

 

Deelnemende Nederlandse Centra:

- Amsterdam UMC, locatie AMC (n = 18)

- Erasmus MC (n = 3)

- Catharina ziekenhuis (n = 4)

- Universitair Medisch Centrum Groningen (n = 0)

- Medisch Spectrum Twente (n = 1)

- RAKU (UMCU/St Antonius Ziekenhuis) (n = 1)

- Radboud Universitair Medisch Centrum (n = 0)

 

 

 

 

Hoofdonderzoekers
Prof. dr. M.G.H. Besselink, chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC, e-mail  

Prof. dr. M. Abu Hilal, chirurg University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, Engeland, e-mail

 


Studiecoördinatoren
Dhr. M. Korrel, Bsc, onderzoeker heelkunde Amsterdam UMC, locatie AMC, e-mail

Drs F.L.I.M. Vissers, arts-onderzoeker heelkunde Amsterdam UMC, locatie AMC, e-mail

Drs. S. Lof, arts-onderzoeker University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, Engeland, e-mail