Pancreasanastomose

De pancreasanastomose wordt vaak genoemd als de achilleshiel van de pancreatoduodenectomie, met name door de associatie met het ontstaan van postoperative pancreasfistels. Er zijn veel verschillende methoden bekend voor deze anastomose, een handzaam overzicht ontbreekt echter nog. Het doel van deze studie is het maken van een overzicht van alle beschreven pancreasanastomoses.

Deze studie bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een systematic review naar alle pancreasanastomosen beschreven in de literatuur. Ook zullen we aandacht besteden aan de studies die technieken met elkaar vergelijken. De resultaten worden samengevat in een handzaam overzicht, geïllustreerd met tekeningen.
  2. Een inventarisatie van alle technieken toegepast in de centra van de DPCG. Deze zullen met tekeningen en met foto’s geïllustreerd worden.

Website: http://pancreatic-anastomosis.com/

Screenshot website pancreatic anastomosis

 

Studiecoördinatoren

Lois Daamen; l.a.daamen@students.uu.nl

Jasmijn Smits; f.j.smits@umcutrecht.nl

Hoofdonderzoekers

Dr. Quintus Molenaar; i.q.molenaar@umcutrecht.nl

Dr. Hjalmar van Santvoort; h.vansantvoort@umcutrecht.nl