LAELAPS 1

Longitudinal Assessment and Realization of Laparoscopic Pancreatic Surgery in the Netherlands

Update: Juli 2015


In de afgelopen jaren is de introductie van laparoscopie ongetwijfeld één van de meest significante vooruitgangen in de chirurgie en laparoscopie is nu wereldwijd geaccepteerd als voorkeursbenadering voor veel chirurgische procedures.
Laparoscopie is geassocieerd met de reductie van postoperatieve pijn en morbiditeit, een lager infectierisico, een sneller herstel en een kortere opnameduur in vergelijking met chirurgie volgens de conventionele methode.
Laparoscopische pancreaschirurgie, zoals de laparoscopische pancreatoduodenectomie en de laparoscopische pancreasstaart-resectie, is voor het eerst beschreven door in 1994 en worden sindsdien wereldwijd in toenemende mate toegepast. Cohortstudies hebben laten zien dat deze procedures veilig, toepasselijk en kosteneffectief is in de behandeling van niet-maligne laesies in het pancreas.
Het gebruik van laparoscopische pancreaschirurgie in Nederland is nog niet eerder systematisch geëvalueerd. Tevens gaat de ontwikkeling van de laparoscopische pancreaschirurgie traag, mogelijk vanwege de laag-volume en hoog-risico karakteristieken van dit type chirurgie. De combinatie van een recente centralisatie van pancreaschirurgie in Nederland met een gemotiveerde en verenigde groep pancreaschirurgen binnen de DPCG suggereert dat het tijd is voor de introductie van laparoscopische pancreaschirurgie op een grotere schaal. Het doel van dit project is om de introductie hiervan op een gestructureerde en veilige manier tot stand te brengen en om de werkelijke potentiele voordelen van de laparoscopische benadering te bepalen.

Laparoscopische pancreasstaart-resecties

LAELAPS 1 richt zich op de ontwikkeling van de laparoscopische pancreasstaart-resectie in Nederland. Dit project is onder te verdelen in drie stappen:

1. Retrospectief onderzoek om het gebruik en uitkomsten van laparoscopische pancreasstaart-resectie in kaart te brengen.

2. Training in laparoscopische pancreasstaart-resectie.

3. Prospectieve analyse van uitkomsten van de laparoscopische pancreasstaart-resectie na training.

4. Gerandomiseerd onderzoek naar laparoscopische versus open pancreasstaart-resecties voor symptomatisch benigne, premaligne en maligne aandoeningen (LEOPARD studie).

 

Contact

Hoofdonderzoeker: Dr. M.G.H. Besselink, chirurg AMC Amsterdam, m.g.besselink@amc.nl

Studiecoördinator: Dhr. T. de Rooij, onderzoeker afdeling heelkunde AMC Amsterdam, t.derooij@amc.nl 

Nieuws over dit project zal op de website worden geplaatst.