Wetenschappelijke comissie

Retrospectief onderzoek met bestaande DPCG data
De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt onderzoek aanvragen voor bestaande DPCG en PACAP (i.e. DPCA, PancreasParel en PROMs) data en samples, en coördineert verschillende wetenschappelijke activiteiten. De werkwijze en template voor onderzoek aanvragen staan in respectievelijk bijlagen 1 (hier) en 2 (hier).

De eerstvolgende deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 20 februari 2018.

Let er op dat u template DPCG auteurschappen toevoegd op de titelpagina en onder het kopje 'auteurschappen'. Hiernaast zullen alle publicaties 'on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group' gepubliceed worden.   

Steun DPCG voor subsidieaanvraag
De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt tevens op verzoek van de aanvrager of een subsidieaanvraag gesteund wordt door de DPCG. Indien een subsidieaanvraag met steun van de DPCG wordt ingediend, maar een officiële DPCG ondersteuningsbrief mist, dan zal de aanvraag als niet-geldig worden beschouwd.
 
De volgende criteria gelden:
• Studieopzet en -ontwikkeling komt uit een DPCG centrum.
• Er participeren minstens 3 DPCG centra in de studie.
• De subsidieaanvraag is minstens 4 weken voor de deadline van indienen van de aanvraag voorgelegd aan de DPCG (zie procedure).

De procedure is als volgt: 
• De subsidieaanvraag wordt minstens 4 weken voor de deadline van indienen van de aanvraag verstuurd naar Bas Groot Koerkamp (secretaris wetenschappelijke commissie, email) en Marin Strijker (email). Let erop dat u naast (een samenvatting van) uw studieopzet, een voorstel voor verdeling van de auteurschappen over de DPCG centra ook een financieel plan meestuurt.
• De aanvraag wordt per mail beoordeeld door de wetenschappelijke commissie (2 weken reactie tijd).
     – Minimaal 5 leden dienen te reageren, waarvan minimaal 80% voor ondersteuning van de aanvraag moet stemmen.
• Bij goedkeuring volgt een officiele bevestiging van ondersteunen van de voorzitter namens de DPCG. 
• Indien de studie waarvoor subsidie werd aangevraagd doorgang vindt, wordt deze door de aanvragers gepresenteerd op de DPCG vergadering. Na goedkeuring door de DPCG vergadering zal de studie officieel een DPCG studie worden en zullen alle stukken die voortkomen uit de studie (protocollen, abstracts, publicaties) ‘on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group’gepubliceerd worden.
 
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
1. Het onderzoek zal redelijkerwijs tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van medische wetenschap leiden.
2. Het onderzoek voldoet aan de eisen van een juiste methodologie van wetenschappelijk onderzoek.
3. Het aantal benodigde patienten danwel lichaamsmaterialen voor de studie is redelijkerwijs haalbaar. 
4. Er is een deugdelijk financieel plan voor de uitvoering van het onderzoek (indien van toepassing).
5. Er is niet een bestaand soort gelijk project binnen de DPCG.
6. Patiënten platform Living With Hope Foundation (LWHF) dient voorafgaand aan/tijdens/na de studie betrokken te worden bij het opstellen/uitvoeren van de studie waarbij duidelijk dient te worden omschreven wat de bijdrage van LWHF is in de verschillende stadia van de studie.
7. De aanvraag dient voorzien te zijn van een 'support letter' van LWHF.
8. Onderdeel van de aanvraag dient een uitleg te zijn in 'lekentaal' die eenvoudig door patiënten kan worden begrepen voor zover deze niet is meegenomen in de PIF (Patiënt Informatie Formulier).

Deelnemers wetenschappelijke comissie

M Besselink chirurg AMC Voorzitter
B Groot Koerkamp chirurg ErasmusMC Secretaris (email)
V Lemmens klinisch epidemioloog IKNL  
H van Laarhoven medisch oncoloog AMC  
J de Vos medisch oncoloog MUMC  
F Dijk bioloog AMC  
C van Eijck chirurg ErasmusMC  
B Bonsing chirurg LUMC  
S Festen chirurg OLVG  
H Wilmink medisch oncoloog AMC  
S Luelmo medisch oncoloog LUMC  
H van Santvoort chirurg UMCU/St Antonius  
K van Laarhoven chirurg RadboudUMC  
J van Hooft MDL-arts AMC  
N Kok chirurg AVL  
V de Meijer chirurg UMCG  
L Brosens patholoog UMCU  
O Busch chirurg AMC Bestuurslid DPCG
I de Hingh chirurg CZE Bestuurslid DPCG
Q Molenaar chirurg UMCU Bestuurslid DPCG
M Bruno MDL-arts ErasmusMC Bestuurslid DPCG
G van Tienhoven radiotherapeut AMC Bestuurslid DPCG
L Kwakkenbos patiënt vertegenwoordiger  Living With Hope Bestuurslid DPCG

Contact persoon/ coördinerend arts-onderzoeker: e-mail